8.5.18 | Helsinki, Finland
Tuesday
8 May 2018
Clarion Hotel Helsinki
Tyynenmerenkatu 2
Helsinki, Finland

Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa yrityksen kannalta keskeiset kohderyhmät ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa, tietoihinsa tai ostokäyttäytymiseensä.

Vaikuttajamarkkinoinnissa etsitään yrityksen arvojen ja kohderyhmien kannalta oikeita vaikuttajia, joiden kautta ja avulla kerrotaan yleisöä aidosti kiinnostavia tarinoita.

Vaikuttajat voivat olla mm. bloggaajia, tubettajia, snäppääjiä, instaajia, artisteja tai vaikka urheilijoita. Oleellista on, että heillä on olemassaoleva oma yleisönsä sosiaalisessa mediassa, sekä halu tuottaa ja jakaa ammattimaisesti tuotettuja laadukkaita sisältöjä.

Vaikuttajamarkkinoinnin teho kasvaa, kun yhteistyö on pitkäjänteistä, tekeminen merkittävä osa markkinoinnin strategiaa ja viestit sekä toimenpiteet synkronoitu muun markkinoinnin kanssa.

Rehtiä vaikuttajamarkkinointia tehdään avoimesti, molempien osapuolten ammattitaitoa kunnioittaen ja yleisön tarpeita kuunnellen. Kaupallisista yhteistöistä kerrotaan aina selkeästi yleisöille kaikissa kanavissa. Vaikuttajamarkkinoinnin eettinen koodisto on hyvä lähtökohta kestävälle yhteistyölle. Kaikille avoimen PING Ethics -koodiston voi ottaa käyttöön täällä. 

Vaikuttajamarkkinointi voi olla esimerkiksi:

 • Blogipostauksia, videoita tai kuvia vaikuttajan kanaviin (sisältöyhteistyö)
 • Sisältöä yrityksen omiin kanaviin vaikuttajan nimellä/kuvalla (sisällöntuotanto)
 • Brändilähettiläänä toimimista (brand ambassadors)
 • Yhteistyötä some kanavissa, esim. vaikuttajan omat tai yritysten kanavien haltuunotot (mm. Instagram, Snapchat, Twitter)
 • Kilpailuja loppukuluttajille
 • Osallistumista tuote- ja palvelukehitykseen tai testaukseen
 • Tapahtumat, matkat, workshopit
 • Affiliate-linkit, widgets
 • Display-mainonta

vaikuttajamarkkinointi

Miksi vaikuttajamarkkinointia kannattaa tehdä?

Oikeita vaikuttajia hyödyntämällä saavutetaan tutkitusti parempia tuloksia kuin monilla muilla markkinoinnin keinoilla.

Oleellista on osata hyödyntää tarinoita ja niiden kertojia yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Tärkeää on luoda sisältöä, joka oikeasti kiinnostaa kohderyhmääsi ja tuo lisäarvoa asiakkaittesi elämään.

Vaikuttajamarkkinoinnin on oltava osa yrityksen markkinointistrategiaa, sille tulee määrittää selkeät, mitattavat tavoitteet ja polku, jolla vaikuttajamarkkinoinnin oletetaan vaikuttavan liiketoimintaan.

Vaikuttajamarkkinointi on erityisen tehokasta puhuttaessa vaikeasti hahmotettavista ja mielipiteitä herättävistä asioista.

Miten valita oikeat vaikuttajat yritykselle?

Oikea vaikuttaja:

 • Tuntee yrityksesi tuotteen ja/tai palvelun tai on siitä aidosti kiinnostunut
 • On yleisönsä keskuudessa tunnustettu asiantuntija tai mielipidevaikuttaja asiaan liittyen
 • Vaikuttajan yleisö vastaa brändin kohdeyleisöä
 • Osaa itse tuottaa haluttua sisältöä (tarinan kerronta, video, valokuvat, some) 
 • Ymmärtää markkinointia ja on kiinnostunut tekemään kaupallista yhteistyötä
 • Seuraajamäärä relevanteissa kanavissa on merkittävä suhteutettuna yrityksen tavoiteyleisöön ja seuraajien sitoutuminen vaikuttajan sisältöihin on korkea
 • On luonteeltaan yhteistyöhaluinen ja -kykyinen
 • Ymmärtää oman työnsä arvon ja osaa perustella sen

Vaikuttajamarkkinoinnin tekijöitä on Suomessa jo kymmeniä. Tutustu Suomen eturivin vaikuttajamarkkinoinnin toimijoihin ja agentteihin täällä.

Miten vaikuttajamarkkinointi aloitetaan?

Näin vaikuttajamarkkinoinnin prosessi etenee:

 1. KENELLE? (määrittele yleisöt)
 2. MITÄ? (kohderyhmän tarpeet, joihin vastataan, avainviestien määrittely ja linkit)
 3. MITEN? (minkälaisia sisältöjä tuotetaan)
 4. KENEN KANSSA? (valitse oikeat vaikuttajat; osallista, sitouta, informoi)
 5. MILLOIN? (milloin sisällöt julkaistaan, miten synkataan muihin toimenpiteisiin)
 6. MISSÄ? (missä kanavissa sisällöt jaetaan)
 7. KUINKA PALJON? (miten vaikuttavuutta mitataan)
 8. KUINKA HYVIN? (analyysi tuloksista)

PS. Etsitkö kumppania vaikuttajamarkkinoinnin aloittamiseen? Vaikuttajamarkkinoinnin parhaat tekijät Suomessa löydät täältä. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *