8.5.18 | Helsinki, Finland
Tuesday
8 May 2018
Clarion Hotel Helsinki
Tyynenmerenkatu 2
Helsinki, Finland

Jakamistalous johtaa vakuutusalan mullistukseen

Jakamistaloudessa on kysymys kahdesta asiasta: toisaalta tehokkuudesta, kun vapaa resurssi otetaan käyttöön, toisaalta voimaannuttamisesta, kun ihmiset voivat tehdä asioita vertaisten kesken ja hyötyvät siitä taloudellisesti.

Kumpikin seikka on tulevaisuuden kannalta välttämätön. Tarvitsemme sekä ekologista että sosiaalista kestävyyttä – resilienssiä. Jakamistalous luo juuri sitä.

Jakamistaloutta kannattaa johtaa vakuutusalan mullistukseen

Vakuutustoiminnan vuotuinen arvo on noin 5000 miljardin euroa globaalisti. Toimialalla on paljon potentiaalia tehostua teknologisilla sovelluksilla. Tehostamisen vaikutus on tietenkin sitä suurempi, mitä lähemmäs toimintamallin ydintä mennään.

Vertaisvakuuttaminen – kun se tehdään oikein – saattaa johtaa erittäin rajuun toimialan uusjakoon. Tämä johtuu siitä, että siinä toiminnan koko ydin mullistuu. Vakuuttaminenhan on vuosisatoja perustunut hyvin yksinkertaiseen liiketoimintayhtälöön: keräät vakuutusmaksuja, maksat korvauksia, ja jos ylijäämää jää, siirrät sen voittona osakkaille tai alennuksina keskinäisen yhtiön asiakkaille.

Juuri keskinäisen (mutual) vakuuttamisen vahvan perinteen vuoksi monilla asiantuntijoillakin on ollut vaikeuksia hahmottaa mitä vertaisvakuuttaminen on. Millainen olisi vakuutustoiminnan Uber? Ajatus on sekoittunut keskinäisen yhtiön toimintamalliin – asiakkaat ovat vertaisasemassa, kun he saavat jakaa ylijäämän keskenään.

Mutta tällaisessa mallissa vakuuttaminen on kuitenkin keskitettyä. Kaikki tapahtuu yhden taseen, vakuutusyhtiön, kautta. Kärjistäen voisi sanoa, että vakuutusyhtiön tase on yksi suuri riskikeskittymä. Toki sitä säännellään, ja toki jälleenvakuutus hajauttaa riskiä, mutta fundamentti ei muutu.

Todellinen muutos seuraa siitä, että vahinkojen koko rahoitus ja koko muu hallinnointi hajautetaan. Silloin vasta voidaan puhua vertaisvakuuttamisesta (peer-2-peer insurance). Terminologia on kuitenkin vielä hyvin horjuvaa, onhan esimerkiksi Lemonade onnistunut uskottelemaan kaikille olevansa “vertaisvakuutusyhtiö” (p2p insurance company). Tämä on tietenkin sanahelinää, oikeasti kyseessä on ihan vain vakuutusyhtiö.

Hajautetut mallit

Blockchain on tuonut hajautetun tapahtumakirjanpidon rakenteet (DLT, Distributed Ledger Technology) kaikkien huomion kohteeksi. Se voi luoda uusia toimintamalleja mutta vakuutustoiminnassa se ei yksin riitä. Kyse on aina riskien jakamisesta, eikä sitä voi mielekkäästi tapahtua kahden henkilön välillä. Fair ottaa siksi hajauttamisen periaatteen laajemminkin käyttöön. Sekä vahinkojen rahoitus että vahinkojen hallinnointi on konseptissamme kokonaan hajautettu.

Fair ei siis kerää maksuja mihinkään, vaan annamme palvelun käyttäjien pitää rahansa, kunnes niitä tarvitaan jonkun toisen käyttäjän vahinkoon. Maksut kerätään vain sitä mukaa, kuin on vahinkoja. Suuresta joukosta pieniä maksuja muodostuva korvaussumma välitetään samantien korvauksen saajalle.

Fair ei myöskään päätä korvauksista. Vertaisjäsenet päättävät siitä äänestämällä, jolloin yksittäiset mielipide-erot tasoittuvat. Samalla saavutetaan automaattisesti yleistä hyväksymistä tai yleistä oikeustajua vastaavia päätöksiä. Tilannetta voi verrata siihen, että vakuutusyhtiö sallisi asiakaspaneelien ratkaista kaikki yhtiön korvauspäätökset.

Disruptiiviset elementit

Hajautetun mallin merkitys ulottuu pidemmälle kuin äkkiä arvaisi.

Ensinnäkin saavutetaan merkittävä hintaetu. Kun pääomituskustannuksia, korvaustoiminnan kustannuksia sekä vakuutusten hallinnointikustannuksia ei oikeastaan ole, on tällä 20-50 % suuruinen kuluvaikutus. Erityisen suuri vaikutus on pienissä vahingoissa, joiden käsittely perinteisellä mallilla on suhteellisesti aina kalliimpaa.

Kun korvauspäätöksistä äänestetään, turva on myös ymmärrettävämpää. Korvattavuus on mahdollista pohjata suoraan joukkoistamiseen, muutamalla yksinkertaisella perussäännöllä ohjattuna. Mitä enemmän äänestäjiä tapaukseen kytketään, sitä hankalampi tapaus voidaan ratkaista keskimäärin yleisen oikeustajun mukaan ja sitä ennustettavampia tulokset ovat. Tähän – ennustettavuuteen ja yleisen oikeustajun mukaisuuteen – myös perinteisten vakuutusyhtiöiden tulisi pyrkiä. Vakuutusehtojen yksityiskohtainen sisältö kuitenkin johtaa helposti siihen, että niiden ymmärrettävyys ja läpinäkyvyys kuluttajalle on heikko.

Kolmanneksi turva on monipuolisempaa sekä kiinnostavampaa. Äänestyttämällä korvattavuudesta voidaan oikeastaan turvata mitä vain. Onko tässä siis lopultakin keksitty vakuutusalan Graalin malja – tuote, joka korvaa kaikki vahingot?  Ainakaan kauas tuosta ajatuksesta ei jäädä. Fair tuo jo ensimmäiseen tuotelanseeraukseensa Huonon Onnen korvaukset. Mistä tahansa ylllättävästä menosta tai hukkaan menneestä kulusta, siis aineettomasta vahingosta eli huonosta onnesta, voidaan pyytää korvausta.

Neljänneksi, mallin riskinkantokyky ja luotettavuus on ehkä yllättäen teoreettisesti jopa parempi kuin perinteisen vakuutustoiminnan. Yksittäinen yhtiö voi solvenssivaatimuksista ja jälleenvakuutuksesta huolimatta mennä konkurssiin. Satatuhatta tai miljoona palvelun käyttäjää eivät sen sijaan kaikki joudu kerralla maksukyvyttömiksi.

Perinteinenkin vakuuttaminen silti säilyy

Kaikesta edellä mainitusta huolimatta perinteiselle vakuutustoiminnallekin on tulevaisuudessakin tarvetta. Vertaispalveluun ei kukaan voi ajatella turvaavansa silloin, kun talo palaa tai auto menee lunastuskuntoon. Aivan samoin voit käyttää Uberia lyhyisiin taksimatkoihin, mutta et suostuisi menemään maallikon ohjaamaan junaan tai lentokoneeseen.

Näkisin siis digitaalisuuteen pohjaavat ja dynaamisesti riskin mukaan hinnoiteltavat vakuutukset osana tulevaisuuden vakuutuspalettia. Pienemmät vahingot kannattaa kuluttajien hoitaa keskenään, sotkematta siihen vakuutusyhtiötä. Suuremmissa vahingoissa on edelleen tarvetta ammattilaispalvelulle.

Fair vertaisvakuutus

Laattaa lattialla, kakkaa pesukoneessa – korvaisitko?

Tänään Slushissa lanseerattiin maailman ensimmäinen vertaisvakuutussovellus Fair. PING Helsinki on mukana sovelluksen lanseerauksessa osana Soneran laajempaa, vaikuttajamarkkinoinnin strategiaan liittyvää yhteistyötä. Myös PING Helsinki Ambassadors –verkostosta koottu vaikuttajajoukko oli mukana ideoimassa sovelluksen lanseerausta. Vaikuttajamarkkinoinnin sisällyttäminen yrityksen sisältöstrategiaan sai uutta potkua yritysten ja sisällöntuottajien kohtaamisesta eli PING Helsingin törmäyttämisworkshopista. Continue reading “Laattaa lattialla, kakkaa pesukoneessa – korvaisitko?”

Somevaikuttajat mukana Fair -vertaisvakuutussovelluksen lanseerauksessa

Erilaisia applikaatioita putkahtelee kuin sieniä sateella, mutta oletko miettinyt kuka sinut sai ensi kertaa kokeilemaan Airbnb:tä, Uberia tai Woltia? Usein applikaation lataamiseen johtaa kaverin suositus.

Bloggaajien ja muiden somevaikuttajien suosituksiin suhtaudutaan samankaltaisesti kuin kavereiden mielipiteisiin. Jopa 83 % ihmisistä luottaa kaverisuosituksiin ja kertoo myös toimivansa niiden suositusten mukaisesti. Myös Slushissa tänään julkistettu suomalainen Fair-vertaisvakuutussovellus hyödyntää somevaikuttajia ja vaikuttajamarkkinointia lanseerauksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

PING Helsinki Ambassadors –verkostosta koottu vaikuttajajoukko oli mukana ideoimassa sovelluksen lanseerausta osana PING Helsingin ja Soneran laajempaa yhteistyötä. Vaikuttajamarkkinoinnin sisällyttäminen yrityksen sisältöstrategiaan sai uutta potkua yritysten ja sisällöntuottajien kohtaamisesta eli PING Helsingin törmäyttämisworkshopista.

Sovelluslanseerauksen yhteydessä on usein yksi tavoite: synnyttää keskustelua ja kiinnostusta uuden palvelun ympärille hyvin nopeasti, ja sitä kautta varmistaa suuri määrä uusia lataajia sovellukselle.

Vaikuttajamarkkinoinnin teho on nähty sovellusten lanseerauksessa tänä vuonna aiemminkin. The Blog Marketing Awardsin voittajatyö Zadaa on sovellus, joka onnistui vaikuttajamarkkinoinnin avulla kasvattamaan kuukausiliikevaihtonsa 42-kertaiseksi. Myös aiemmin lanseeratut sovellukset hyödyntävät vahvasti somevaikuttajien kautta saatavaa näkyvyyttä omien sovellustensa tunnettuuden lisäämisessä.   

Sovelluslanseerauksen yhteydessä on usein yksi tavoite: synnyttää keskustelua ja kiinnostusta uuden palvelun ympärille hyvin nopeasti, ja sitä kautta varmistaa suuri määrä uusia lataajia sovellukselle. Omat haasteensa asettaa lanseeraukseen liittyvä asioiden valmistuminen viime tipassa sekä somevaikuttajien omien aikataulujen yhdistäminen minuuttiaikataulutettuihin lanseeraushetkiin.

Vaikuttajamarkkinoinnin teho perustuu usein monikanavaisuuteen sekä yrityksen kykyyn hyödyntää monipuolisesti vaikuttajien tuottamia sisältöjä myös omissa kanavissaan. Tämän vuoksi Fair-vertaisvakuutuksen lanseerauksen yhteydessä sisältöjä tuotetaankin PING Helsingin, Soneran, Fairin ja bloggaajien kanaviin: Snapchattiin, Instagramiin, Twitteriin, Facebookiin ja blogeihin sekä live-videona Facebookiin. 

Lataa Fair –vertaisvakuutussovellus tästä.

Tutustu somevaikuttajien tekemiin sisältöihin liittyen Fair –vertaisvakuutukseen. LINKKI

#korvaisitko huonot treffit tai rikkoutuneen iPhonen?

Milloin olisit tarvinnut vakuutusta huonon onnen varalle?

Kerro oma tarinasi twitterissä tai Instagramissa käyttäen hashtagia #korvaisitko ja tägäämällä @fairturva. 19.12.2016 mennessä jaettujen tarinoiden kesken arvotaan kaksi iPhone 7 -puhelinta.

Korvaisko FAIR? – Jaa tarinasi ja voita puhelin

Näin osallistut:

  1. Milloin olisit tarvinnut vakuutusta huonon onnen varalle? Menikö taas niinkuin siellä kuuluisassa Strömsössä? Pilasiko viereinen pikkujouluporukka ensitreffit tai kadotitko lomaromanssin lentokentälle?
  2. Kerro tarinasi somessa ja voit voittaa iPhone 7 -puhelimen!
  3. Twiittaa huono-onninen tarinasi ja/tai jaa Instagramissa huonoon tuuriisi liittyvä kuva viimeistään 19.12.2016.
  4. Käytä hashtagia #korvaisitko JA tagaa postaukseen uusi vertaisvakuutussovellus @FairTurva
  5. Tee postaus 19.12.2016 mennessä
  6. Halutessasi lataa ilmainen FairApp täältä ja tutustu uuteen vertaisvakuutuspalveluun, jossa voi ihan oikeasti saada rahallista korvausta pieleen menneistä treffeistä, lasten kiukuttelusta tai sateisesta lomaviikosta.

Säännöt lyhyesti:
Kilpailuun voi osallistua Twitterissä ja Instagramissa käyttämällä aihetunnistetta #korvaisitko ja merkitsemällä julkaisuun @Fairturva. Huomioithan, että osallistuaksesi kanaviesi yksityisyysasetusten tulee olla julkinen. Aihetunnisteella (#korvaisitko) jaettuja tarinoita voidaan jakaa myös Fairin, Soneran ja PING Helsingin digitaalisissa kanavissa. Yritysten edustajista koostuva tuomaristo valitsee osallistujien joukosta kaksi voittajaa, jotka voittavat iPhone 7 -puhelimet. Kilpailuaika 30.11.2016 klo 12.10 – 19.12.2016 klo 23.59. Voittajille ilmoitetaan viimeistään 21.12.2016 henkilökohtaisesti.

Yksityiskohtaisemmat säännöt ja PING Helsingin rekisteriseloste täällä.

 

Elämystakuu – voidaanko me nyt sellaista mennä lupaamaan?

Mistä hyvä tunnelma syntyy? Voiko elämyksen taata? Näitä asioita olemme miettineet PING Helsinki -tapahtumien lisääntyessä ja uusia juonia punoessamme.

Onnistunutta tunnelmaa ei voi napin painalluksella tilata, mutta tapahtuman tekijöinä meillä on mahdollisuus ja velvollisuus varmistaa sen aikaansaaminen. Puhutaan Customer Experience Managementista, elämysten hallinnasta. Continue reading “Elämystakuu – voidaanko me nyt sellaista mennä lupaamaan?”

Vaikuttajamarkkinointi kaipaa rohkeaa keskustelua, avoimia mokia ja uusia mittareita

Ensimmäisessa PING Helsinki Studiossa sukellettiin vaikuttajamarkkinoinnin tuloksiin ja sen tulevaisuuteen. Iltapäivä nosti kuumia kysymyksiä ilmaan: miksei onnistuneiden vaikuttajamarkkinoinnin case-esimerkkien dataa ja tuloksia avata koskaan täysin avoimesti? Eikö ole olemassa yrityksiä, jotka antaisivat luvan käydä läpi rehellisesti ja läpinäkyvästi kampanjan kulkua ja vaikuttavuutta? Continue reading “Vaikuttajamarkkinointi kaipaa rohkeaa keskustelua, avoimia mokia ja uusia mittareita”

Guru vinkkaa: Heavyweight – milloin elämäsi muuttui?

tiia_roundEtsitkö seuraa lenkille tai tekemistä työmatkalle? Tällä hetkellä inspiroivinta podcastia tekee humoristi ja radiopersoona Jonathan Goldstein.

Jonathan Goldstein vie tavalliset ihmiset ajassa taaksepäin tilanteeseen, jossa jokin muuttui. Muuttiko ensirakkaus minua? Mitä jos olisin avannut oven? Miksei Moby palauttanut lainaamiani levyjä? Continue reading “Guru vinkkaa: Heavyweight – milloin elämäsi muuttui?”

Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa yrityksen kannalta keskeiset kohderyhmät ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa, tietoihinsa tai ostokäyttäytymiseensä.

Vaikuttajamarkkinoinnissa etsitään yrityksen arvojen ja kohderyhmien kannalta oikeita vaikuttajia, joiden kautta ja avulla kerrotaan yleisöä aidosti kiinnostavia tarinoita. Continue reading “Mitä on vaikuttajamarkkinointi?”

Voiko somevaikuttajan mielipiteen ostaa?

“Vaikuttajamarkkinointi on piilomainontaa.”

Näin kuului yksi Bloggers’ Inspiration Dayn etiikkakeskustelun väittämistä.

Osallistuin marraskuun alussa keskusteluun Blogirinki Median toimitusjohtajan Laura Hakasen ja Julkisen sanan neuvoston varapuheenjohtajan ja mediabloggaajan Pasi Kiviojan kanssa. Olimme vastauksissamme yksimielisiä: hyvin toteutettu vaikuttajamarkkinointi on läpinäkyvää eikä johda kuluttajaa harhaan. Continue reading “Voiko somevaikuttajan mielipiteen ostaa?”

Mikä on PING Helsinki?

Mahtavaa, että löysit tiesi PING Helsinkiin, verkkovaikuttajien ja vaikuttajamarkkinoinnin tekijöiden omaan yhteisöön!

Yhteisömme palvelee niin sisältömarkkinoinnin solmuja avaavia yrityksiä kuin yhteistyökysymysten kanssa painivia sisällöntuottajia. Yksi tärkeä osa yhteisöämme ovat kumppanit, joiden joukosta löydät Suomen osaavimmat vaikuttajamarkkinoinnin tekijät ja toteuttajat. Continue reading “Mikä on PING Helsinki?”